portrait

Leen Van Dommelen

Vertrekkend vanuit het lichaam dat niet altijd doet wat we willen, het lichaam dat ons verraadt door te blozen of te trillen, het lichaam dat zijn limieten heeft. Leen Van Dommelen creëert een wereld waar de ambiguïteit tussen controle en het verlies ervan altijd aanwezig is. Balancerend tussen performer en beeldhouwer, in een wereld waar ze het lichaam benadert als materie. Manipuleren, observeren, dissecteren, analyseren van de dingen die we normaal gezien niet kunnen zien of aanraken. Dingen dat soms geen dingen zijn, immaterieel.

“ To be on stage you must be in control but to really play the game you have to lose control. Taking the risk of failing. Finding a kind of realness. And maybe the failure is more interesting than we thought.”

Leen Van Dommelen creëerde haar eigen weg in zeer verschillende scholen: ISAC (l’Institut Supérieur des Arts et des Chorégraphies) en beeldhouwen in Académie des Beaux-Arts Brussel, La Cambre ( Beeldhouwen), Sint Lucas Gent (Mixed media). Haar eindwerk “Backstage of the Body” ontving in 2017 de Horlait-Dapsens beurs, de Prix Espronceda en de Prix de la Ville de Bruxelles.

Création en cours

Backstage Of The Body

In Backstage Of The Body ontleedt Leen Van Dommelen het lichaam in een fragiel spel dat balanceert tussen wreedheid en poëzie. Geconfronteerd met de grenzen van het fysieke lichaam, durft ze haar angsten en schaamte in de ogen te kijken en neemt ze de toeschouwer mee in een verborgen wereld…

en voir plus